fbpx
Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego www.camille-butik.pl jest firma:

CAMILLE Kamila Gasińska
ul. Kuhna 2, 42-256 Olsztyn
NIP: 9492206774
REGON: 364163378
Adres e-mail: kontakt@onlyshe.pl

2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenia odpowiedniego pola w formularzu.

4. Podane na stronie sklepu ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.

2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym:
a) założenie konta z loginem i hasłem
b) złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.

2. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta zgodnie z formularzem. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.

3. Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.

4. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.

5. Sklep www.camille-butik.pl nie posiada innych ukrytych kosztów.

6. Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.

7. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

4. WARUNKI PŁATNOŚCI.

1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy za pomocą szybkich przelewów elektronicznych PayU.

5. TERMIN PŁATNOŚCI.

1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa Sprzedaży zostaje zerwana z winy Klienta.

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie.

6. WYSYŁKA ZAMÓWIENIA.

1. W przypadku wyboru płatności za pobraniem wysyłka następuje w ciągu 1-2 dni licząc dni robocze.

2. W przypadku wyboru płatności przelewem, kartą płatniczą wysyłka następuje po uznaniu wpłaty na rachunek bankowy.

7. DOSTAWA ZAMÓWIENIA.

1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wg cennika firmy kurierskiej.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Czas i koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.

3. Istnieje nieodpłatna możliwość odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym.

4. Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-4 dni robocze (zgodnie z umową z firmą kurierską).

5. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

8. REKLAMACJE I ZWROTY.

1. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres kontakt@camille-butik.pl lub pocztą polską na adres CAMILLE Kamila Gasińska, 42-256 Olsztyn, ul. Kuhna 2.

2. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na adres sklepu: CAMILLE Kamila Gasińska, 42-256 Olsztyn, ul. Kuhna 2 wraz z paragonem i dołączonym protokołem reklamacyjnym lub zwrotu, które są do pobrania na stronie www.onlyshe.pl

3. Uwaga. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest paragon.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Uwaga. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na stronie www.camille-butik.pl oraz paragon. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.

5. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres kontakt@onlyshe.pl lub pocztą polską na adres CAMILLE Kamila Gasińska, 42-256 Olsztyn, ul. Kuhna 2.

2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.

3. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakupu, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

10. OCHRONA PRYWATNOŚCI.

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

OBJAŚNIENIE:

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.

KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie będąca przedsiębiorcą.

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

SPRZEDAWCA – CAMILLE Kamila Gasińska, 42-256 Olsztyn, ul. Kuhna 2, NIP: 9492206774, REGON: 364163378.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

Twoje dane osobowe

Podczas Twojej wizyty na tej stronie, będziemy automatycznie gromadzić następujące dane osobowe:

 • informacje o stronach, które odwiedzasz na tej witrynie ;
 • data i czas twojej wizyty,
 • Twój adres IP,
 • rodzaj twojej przeglądarki internetowej,
 • stronę (URL), którą odwiedziłeś przed wejściem na tę stronę oraz
 • konkretne pliki cookies (patrz sekcja 2.1 poniżej).

Co więcej, będziemy gromadzić wszelkie dane, które nam przekażesz korzystając z tej strony.

Cookies

Ta strona korzysta z tak zwanych plików cookies. Cookie to mały plik, który może zostać zainstalowany na Twoim komputerze, kiedy korzystasz ze strony. Cookies wykorzystywane są w celu zwiększenia funkcjonalności podczas korzystania z tej strony przez odwiedzających.  Mogą one  zostać stworzone w celu  odnotowywania Twoich  wizyt i  wspierania Cię w nawigowaniu po witrynie, umożliwienia Ci rozpoczęcia tam, gdzie wcześniej skończyłeś i/lub zapamiętania  Twoich preferencji i ustawień, kiedy odwiedzasz stronę po raz kolejny. Cookies nie mogą  uzyskać dostępu,  odczytywać ani modyfikować innych danych znajdujących się  na Twoim komputerze.

Większość plików cookies na tej stronie to tak zwane sesyjne cookies. Zostają automatycznie usunięte, kiedy opuścisz stronę. Niemniej jednak, znajdujące się na tej stronie trwałe ciasteczka zostają na Twoim komputerze dopóki nie usuniesz ich z przeglądarki. Używamy ich, by rozpoznać Cię, kiedy powrócisz na naszą stronę.

Jeśli chcesz kontrolować pliki cookies zainstalowane na twoim komputerze, możesz zmodyfikować ustawienia przeglądarki, tak by ostrzegała Cię, kiedy strona chce zainstalować plik cookie lub całkowicie zablokować cookies. Możesz je również usunąć ze swojego komputera. Użyj funkcji „Pomoc” w przeglądarce,  w celu uzyskania szerszej informacji jak tego dokonać.

Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może mieć wpływ na Twój odbiór witryny  i/lub uniemożliwić Ci pełne z niej korzystanie

Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, sieciowej usługi analitycznej zapewnianej przez Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics korzysta z plików cookies, w celu móc zanalizować umożliwienia analizy Twojego korzystania z tej strony. Informacje wygenerowane przez cookie dotyczące Twojego korzystania ze strony będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Jeśli ta strona ukrywa adresy IP, Twój adres IP zostanie obcięty przez Google w kraju członkowskim EU lub innym państwie EOG przed transmisją do Stanów Zjednoczonych. Tylko w nadzwyczajnych przypadkach Twój pełny adres IP będzie  przekazywany do serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i obcinany dopiero tam. Google użyje tych informacji, w celu  oceny Twojego korzystania ze strony,  tworzenia raportów  odnośnie aktywności na tej stronie dla jej operatorów i wykonywania innych usług odnośnie  działań na tej stronie i użycia Internetu. Google nie powiąże Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz powstrzymać Google przed  zbieraniem danych (w tym Twojego adresu IP) poprzez pliki cookies i przetwarzaniem tych danych pobierając i instalując ten plugin do przeglądarki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Dalsze informacje dotyczące warunków i zasad użytkowania oraz prywatności danych znajdują się pod adresem Google Analytics Terms of Service lub pod adresem Google Analytics Privacy Overview.  Prosimy zapamiętać, że na tej stronie Google Analytics jest uzupełniane przez „gat.anonymizeIp();” w celu zapewnienia anonimowego gromadzenia adresów IP (IP masking).

Pluginy i piksel Facebook

Nasze strony integrują pluginy oraz piksel konwersji portalu społecznościowego Facebook, znanego jako Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA.

Pluginy Facebook są oznaczane logiem Facebook lub przyciskiem „lubię to” („Like”) na naszej stronie. Opis pluginów Facebook możesz pod następującym adresem : http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

W momencie gdy odwiedzasz nasze strony, plugin  łączy  Twoją przeglądarkę z serwerem Facebook, wskutek czego  Facebook otrzymuje informacje o Twojej wizycie na naszej stronie używając Twojego adresu IP. Jeśli skorzystasz z przycisku „lubię to” kiedy jesteś zalogowany do konta na Facebooku, możesz powiązać zawartość naszych stron ze swoim profilem Facebook. W ten sposób Facebook może powiązać twoją wizytę na naszej stronie z Twoim kontem. Zaznaczamy, że jako operator strony nie mamy wiedzy o zakresie przekazywanych danych ani sposobach ich wykorzystania przez Facebook

Piksel facebook to fragment kodu w witrynie umożliwiający pomiar, optymalizację i tworzenie grup odbiorców kampanii reklamowych.

Facebook przetwarza dane w naszym imieniu w celu dokonania pomiaru skuteczności i zasięgu kampanii reklamowych i zwrotnego przesyłania statystyk dotyczących osób, które wyświetliły reklamy i podjęły wobec nich działania. Więcej o zasadach działania pikselu facebook znajdziesz pod adresem: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

W celu uzyskania dalszych informacji sprawdź politykę prywatności Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/policy.php

Jeśli nie chcesz, by Facebook powiązywał Twoje wizyty na naszej stronie z kontem Facebook wyloguj się z Facebooka przed wizytą na naszej stronie.

Zwroty

ZWROT (ODSTĄPIENIE OD UMOWY)

Klient  ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zakupionych produktów w sklepie CAMILLE Butik  w ciągu 14 dni od ich otrzymania, na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827).

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży:

Otrzymany produkt należy odesłać na adres

CAMILLE Kamila Gasińska

ul. Kuhna 2

42-256 Olsztyn

wraz z wypełnionym formularzem zwrotu załączanym w wersji papierowej do każdego zamówienia wraz z paragonem.

Reklamacje

W przypadku reklamacji dany produkt  należy odesłać na adres

CAMILLE Kamila Gasińska

ul. Kuhna 2

42-256 Olsztyn

wraz z wypełnionym formularzem reklamacji załączanym w wersji papierowej do każdego zamówienia wraz z paragonem.

CAMILLE Butik ustosunkuje się do każdego żądania niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny.

Czas i koszty dostawy
DOSTAWA
  • Dostawa kurierem Inpost z przedpłatą na konto – 13 zł
  • Dostawa kurierem Inpost z płatnością przy odbiorze – 16 zł
  • Paczkomaty Inpost – 9,50 zł
  • Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym
CZAS DOSTAWY

Całkowity czas realizacji zamówienia (wraz z dostawą) wynosi od 2-4 dni roboczych – jeśli produkt znajduje się na magazynie. W innych przypadkach prosimy o kontakt z naszym sklepem. 
Formy płatności
PŁATNOŚĆ

Płatność za zamówienie jest możliwa przelewem za przedpłatą, szybkimi przelewami PayU lub przy odbiorze u kuriera.

CAMILLE Kamila Gasińska

ul. Kuhna 2

42-256 Olsztyn

Bank mBank

45 1140 2004 0000 3102 7615 4236

Uwaga!

Płacąc za zamówienie przelewem w tytule prosimy wpisać numer zamówienia.